Top
Vesntremeny

Ugleteatret

I 1966 startet Tønsberg Gymnas opp med en estetisk linje med drama. Gymnaset har en lang teatertradisjon, tilbake til tidlig 1900. Å spille teater var en populær aktivitet for gymnasiesamfunnet. Det ble satt opp flere forestillinger i årene fram mot andre verdenskrig, og inntektene ble brukt til ulike kulturformål.

1901 spilte Tønsberg gymnasiesamfunn (senere Uglen) komedie for første gang. Stykkene ”Charleys tante” og ”Et enfoldig pigebarn” ble oppført for familie og venner i gymnastikksalen på den gamle middelskolen. Lærerinnen Frk. Sinding var instruktør og elevene selv hadde laget kulisser og kostymer.

Forestillingene ble så populære at de straks måtte skaffe større lokaler, og Arbeiderforeningen ble tatt i bruk. Billettinntektene, 50 øre pr. person, skulle brukes til ny skolefane i silke. Fanen ble laget og høytidelig innviet, med nykomponert fanesang, i 1903. 

Teaterforestilling 1910-1911

Teaterforestilling, 1910-1911.


Teaterforestilling 1911

Teaterforestilling 1911.


Teater 1911, Ingvald Enersen

Teaterforestilling, «Ingvald Enersen», 1911.


Kunstnerne 1911

Teaterforestilling, «Kunstnerne», 1911.


Kavallerichok, 1911

Teaterforestilling, «Kavallerichok», 1911


Ordenskanselliet 1937

Teaterforestilling, «Ordenskanselliet», 1937