Top

«Jeg er et Googlemenneske»

Arkivmaterialet viser en tydelig endring i temaet studieteknikk. I det eldste materialet skrives det om hvor viktig det er å jobbe målrettet mot eksamen. Fritidsaktiviteter velges bort til fordel for konsentrasjon og hard jobbing.

Elevene (2010) ved Kommunikasjon og Kultur er vant til å gjøre lekser samtidig som de chatter, sender sms og sjekker statuser på Facebook.

Det ble mye latter da vi spurte om de klarer å konsentrere seg, men multitasking har tydeligvis ingen innvirkning på målrettet arbeid. Elevene har klare meninger om hva de skal studere og hva de skal jobbe med etter videregående.

Lekser

Elever med PCer, Greveskogen, 2010. (Foto: Rikke Bru Follesø)


Myretuen 12.12.1898
"Jeg er fast bestemt paa, at det næste halvaar i al fald skal finde en elev, …, som har sat al sin vilje og energi ind paa at arbeide til eksamen. Alle andre interesser skal lægges paa hylden, ja jeg vil negte mig den store glæde at læse en morskabsbog saagar, hvis jeg i ringeste maade merker, at den ting forstyrrer mig i forfølgelsen av mit maal, eksamen. Naar jeg tænker paa alle de mismodige stunder, jeg faar, gruer jeg nok, men saa staar fars og mors glade ansigter for mig, naar de siger: ”da hvor det er kjækt gjort af dig at faa saa god eksamen”.
Anna"

Studieteknikk

Trykk på bildet for å lese hele teksten om Annas bestrebelser på å glede sin mor og far gjennom en god eksamen (Myrestuen, 1998).


Elever 2010
- Jeg er veldig Googlemenneske. På Google får man svar på alt; fra hvordan lage pannekaker til 5 personer, til hvem var Adolf Hitler. Du skriver som du tenker, og får svar.

PC og mobil

Elever ved Kultur og Kommunikasjon i arbeid med PC og mobiltelefon.


- Vi har en faglig blogg på skolen. Den bruker vi kun når vi får beskjed. Vi ble tvunget til å lage en blogg i Kultur og Kommunikasjon.

- Jeg bruker Internett hver dag. Jeg er på Facebook, blogger, mailer, leser nettaviser og er inne på Its Learning. Jeg SMSer også hver dag.

- Vi bruker nok alt for mye tid på Internett, både hjemme og på skolen. Jeg gleder meg til å komme hjem for å slå på PCen. Alt skjer på PCen – jeg kan ikke leve uten den. På skolen skjer alle innleveringer gjennom Its Learning. Jeg har ikke med penn og papir på skolen, bare PCen.

- Jeg deler lekser på Facebook. Har vi prosjekter på skolen, lager vi egen Facebookgruppe for oss i prosjektet. Det er lettere å få kontakt med venner på Facebook, enn på Its Learning. De fleste er logget på hele kvelden. Man kontakter de som er med på samme arbeidsgruppe på Facebook. Det er den sikreste kanalen.


Google

Googles søketjeneste genererer i 2010 mer enn halvparten av samtlig søkemotortrafikk på jorda (Kilde: Wikipedia.no)

 

Høyre meny