Top
Vesntremeny

Litteratur og referanser

Innslag om «Ungdom på nett» på NRK Østlandssendingen (7/2 2011) Lytt!

«Arkiverer de unges hverdag» Artikkel i Tønsbergs Blad (14/2 2011) Les!

Litteratur
Bratland, Nina 2009: Nettmøter – mellom anonymitet og åpenhet. I: På sporet av den tapte samtid. Norsk Kulturråd og Fagbokforlaget.

Bratland, Nina 2009. Nettdating – følelser i flyt. Norsk Telemuseum

Due, Beathe 2007. Viktige overraskelser. Ideer om uforutsigbar teknologibruk. I: Marika Lüders, Lin Prøitz, Terje Rasmussen: Personlige medier. Livet mellom skjermene, side 36-55. Gyldendal. Oslo.

Evensen, Amund 1950. ”Uglen” gjennom 50 år. Tønsberg aktietrykkeri.

Fra latinskole til gymnas. Tønsberg høiere almenskole 100 år. Tønsberg 1970.

KreAktiv, Øvelser i likeverd, 2001. Redd barnas rettighetssenter.

Rapport fra ITU (Senter for IKT i utdanning); Staten og delekulturen – Nye fenomener 2008.

Arkiver
Arkivet etter Greveskogen videregående skole, gymnassamfunnet Uglen, 1900-1968. Vestfoldarkivet.

Arkivet etter Greveskogen videregående skole, elevforeningen Myrene, 1895-1910. Vestfoldarkivet.

Minneinnsamlingsprosjektet ”Ungdom på nett! – et tidsbilde”, 2010. Vestfoldarkivet.


Utstilling
Utstillingen «Se meg», Eivind Lentz, Preus museum, 2010.


 

Høyre meny