Top
Vesntremeny

Samtaler om nye medier

I 2010 gjennomførte vi fire samtaler med elever ved Kommunikasjon og Kultur ved Greveskogen Videregående skole.

Temaet var bruk av nye sosiale medier. Vi har oppsummert samtalene i to filmer; en om sosiale medier generelt, og en om elevenes forhold til Facebook.Samtale om sosiale medier (varighet 14 min 48 sek)

Samtale om Facebook (varighet 12 min 10 sek)