Top

Det sto skrevet i «Storken»

Elevavisen «Storken» ble opprettet på begynnelsen av 1900-tallet, som et "organ under elevforeningen Uglen", og utgitt fram til 1960-tallet.

Klassene byttet på å ha ansvar for "utgivelsene", som ble skrevet og tegnet rett inn i protokoller.

Her kan du få innblikk i en av Storkenutgavene, datert 27. januar 1939.
Redaktøren for nummeret, Rolf Henrik Semb, 2. års realfagsstudent, gjorde hele jobben selv.

Han uttrykker i "Dagens leder" sin bekymring for utviklingen i Spania under fascisten Franco, forteller vitser og refererer livlig fra en teatertur til Oslo.

Et dikt av Johan Sebastian Welhaven, «Nattetanker», er nedtegnet i lett omskrevet form - kanskje redaktøren har gjengitt det etter hukommelsen?

Avslutningsvis ramser den unge elevredaktøren nådeløst opp alle medelever som hadde lovet bidrag til avisen, men ikke levert...

Storken 1939

Trykk på forsiden av Storken 27/1 1939 for å laste ned hele nummeret som PDF-fil (størrelse 48,3 MB).

Høyre meny