Top
Vesntremeny

Tanker fra en lærer

Med PC i klasserommet, av Isobel Simonsen

Personlig er jeg glad for at elevene har hver sin PC. Det gjør fordypningsarbeid lettere og mer variert og interessant, når de selv kan gå ut på nettet og finne relevant informasjon.

Jeg underviser i språk, og det er mange fine, autentiske tekster tilgjengelig på Internett. I tillegg ser jeg at interaktive oppgaver som hjelper elevene med innlæring av nye gloser og nye grammatikalske momenter er mye mer motiverende enn trøtte oppgaver på papir.

Mer enn noe annet er jeg glad for mulighetene Word eller andre tekstbehandlingsprogram gir elevene til å bearbeide og forbedre egne tekster.

Sist, men ikke minst, vil jeg nevne kommunikasjons-funksjonene i bruk av data som bidrar til samarbeidslæring og bedre informasjonsflyt mellom elever og læreren og med hverandre.

På den andre siden må jeg innrømme at det er slitsomt å måtte passe på at elevene faktisk bruker PCen til det den skal brukes til og ikke til andre personlige saker som e-poster og chatting eller spill.
Vi bruker unødvendig mye tid til å etablere rutiner som gjør at PCene faktisk lukkes når vi ikke har direkte behov for dem – fordi det noen ganger er best å se hverandre inne i øyene i en reell faglig diskusjon og ikke bare leve i en virtuell verden.

Lærerværelset 1916

Lærerværelset på Greveskogen, 1916.