Top
Vesntremeny

Ungdom på nett! - et tidsbilde

”Ungdom på nett! – et tidsbilde” er et minneinnsamlingsprosjekt i regi av Vestfoldarkivet.

I 2010 hadde Ann Tove Manshaus og Erik Hesby samtaler med elevene i klassen for Kommunikasjon og Kultur på Greveskogen videregående skole om bruk av nye medier.

Samtale

Ann Tove Manshaus i samtale med elever ved Greveskogen, våren 2010.


Samtalene berører temaer som skolehverdagen med PC og trådløst nett, youtube, facebook, blogging, nettsjekking, personvern og framtidsdrømmer. Med minneinnsamlingsprosjektet har elevene skapt en digital kilde for Vestfoldarkivet.

Gruppearbeid

Elever ved Greveskogen under et av møtene i Minneinnsamlingsprosjektet, høsten 2010.


Vestfoldarkivet

De gamle elevprotokollene fra Greveskogen oppbevares i magasinet hos Vestfoldarkivet.


Uglen

Elevforeningen Uglen ved Greveskogen har etterlatt seg diverse protokoller med møtereferater og elevaviser.


Nettutstillingen tar oss med på en historisk reise. Vi møter skolepikene fra 1895 gjennom håndskrevne aviser og møteprotokoller, og elevene i 2010 som deler lekser på nettet.
Utdragene i nettutstillingen er hentet fra arkiver etter elevforeningene ved Greveskogen videregående skole; Myrene (1895-1910) og Uglen (1900-1968), og fra minneinnsamlingsprosjektet Ungdom på nett! – et tidsbilde (2010).

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og utviklet i samarbeid med Erik Hesby (Kulturprofil.no) og Nina Bratland (Norsk Telemuseum).

Prosjektarbeid


Bakgrunn

I 1900 startet Tønsberg kommunale høiere almenskole opp med gymnasklasser. Det var to linjer å velge mellom; reallinjen og den språklig-historiske linjen, med eller uten latin.

Artiumskull 1903

Artiumskull, 1903


Samme år etablerte elevene Tønsberg gymnasiesamfunn. Foreningen fikk etter hvert navnet Uglen og avisen som ble gitt ut, Storken. Både jenter og gutter var aktive i foreningen. Den noe eldre elevforeningen Myrene, var kun forbeholdt jenter.

Foreningene hadde jevnlige medlemsmøter og gav også ut sine egne håndskrevne aviser. Mange samfunnsaktuelle temaer ble drøftet, og de første møteprotokollene viser at både kvinnesak, avholdssak, målsak og rettskrivning stod på dagsordenen. Det viktigste for Uglen var likevel det sosiale samværet mellom elevene på skolen, og i foreningens første avis kan vi lese: ”Gid venskab og enighed sammen os binder, gid altid i mødenre hygge vi finder!”

Gamle dokumenter


Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet tar vare på arkiver etter Vestfold fylkeskommune, privatarkiver og minnemateriale. Vi har få kilder etter barn og unge. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom prosjektet ”Ungdom på nett! - et tidsbilde”. Samtalene med elevene er en digital kilde som bevares i Vestfoldarkivet.

Litteratur og referanser

Ta kontakt med Vestfoldarkivet for mer informasjon.
http://fylkesarkivet.vfk.no/


Webdesign: kulturprofil.no

 

Høyre meny